Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.miklavz2020 pasica2
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Lahko darujete za maše v župnijski pisarni.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo le posamično in po vnaprejšnjem dogovoru z duhovnikom. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah od 9. do 11. ure in od 17. do 17.45 ure ter ob delavnikih od 7.30 do 8. ure in od 17.30 do 17.50 ure v cerkvi. Pri Svetem Roku ob nedeljah med 8.30 in 9. uro.

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Spovedovanje je dovoljeno.

Krsti, poroke so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000


ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724.


 

29. nedelja med letom, 18. oktober 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 29 ned misijonska

18. oktober

2020

 

NEDELJA

29. nedelja med letom, misijonska nedelja

Luka, evangelist

 

za + Terezijo in Jožeta Robin ter družino Marčič

za + st. Pribožič in + Matildo Korošec

za + Marijo Babič

za + Ano Zagoršek (greg. 18)

za + Marijo in Matija Mernik

za žive in ++ ptujske župljane

19. oktober

2020

 

PONEDELJEK

Pavel od Križa, duhovnik

za + Katjo Krapec

za + Ano Zagoršek (greg. 19)

za + Terezijo Valentan (8. dan)

20. oktober

2020

 

TOREK

Rozalija, redovnica

za + starše Horvat, Strelec in sorodnike

za + Ano Zagoršek (greg. 20)

za + Alojza Valenko

za + Marijo Junger in Urško Vidovič

21. oktober

2020

 

SREDA

Uršula, devica, mučenka

za + Marijo Pšajd

za + Ano Zagoršek (greg. 21)

za + Štefanijo Rezar (8. dan)

za + Terezijo  Turščak

22. oktober

2020

ČETRTEK

Janez Pavel II., papež

za + Ano Zagoršek (greg. 22)

za + Marijo Tement

za ++ iz družine Munda

23. oktober

2020

PETEK

Janez Kapistran, duhovnik

za + Marjana Podgorška

za + Ivana Bela (8. dan)

za + Ano Zagoršek (greg. 23)

za + Marjeto Kukovec

za + Ivana in Hermino Golob in ++ sorodnike

24. oktober

2020

SOBOTA

Anton Marija Claret, škof, red. ustanovitelj

za + družine Juršič, Tisnikar in Pal ter + Elizabeto

           Kovačič

za + Ano Zagoršek (greg. 24)

za + Franca Kelenca

25. oktober

2020

 

NEDELJA

30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja

Obletnica posvetitve cerkve

 

za + Stanka Solina

za + Antona Ožinger

za + Ano Zagoršek (greg. 25)

za + Vanjo Bartolič

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 18. oktobra do 25. oktobra

V cerkvi si lahko vzamete kuverte, kjer imate možnost vpisati imena vaših rajnih za katere bomo posebej molili v novembru. Spomini. Kuverte oddajte v župnijski pisarni.

 

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

NAVODILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE SO OBJAVLJENA NA INTERNETNI STRANI ŽUPNIJE.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi. Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

V cerkvi si vzemite Družino in ostali verski tisk.

 

NAŠI RAJNI:    Štefanija Rezar iz Spuhlje,

                         Vladimir Ferk iz Zadružnega trga in

                         Ivan Bela iz Spuhlje

***