Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Lahko darujete za maše v župnijski pisarni.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše.
Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Spovedovanje je dovoljeno.

Krsti, poroke so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000


15.10.2020: Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.


ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


17. nedelja med letom, 26. julij 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 Ana Joahim 20 1

26. julij

2020

 

NEDELJA

17. nedelja med letom

Joahim in Ana, starši Device Marije

 

  7.00: za – Vincenca Verleka

Sv. Rok 8.00: za + Alojza Smolingerja (obl.), dvojne starše in

                       ++ iz družin Smolinger - Murko

  9.00: za + Matija in Marijo Mernik

  9.00: za Jakobovo ozdravitev

19.00: za + Moniko Meško

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

27. julij

2020

 

PONEDELJEK

Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda

  7.30: za + Marijo Foršnarič

19.00: na čast sv. Ani

19.00: za + Roberta Preloga

28. julij

2020

 

TOREK

Viktor (Zmago) I., papež

  7.30: za + Marijo Rožmarin

19.00: v zahvalo in zadoščenje

19.00: za + Franca Čeha (8. dan)

29. julij

2020

 

SREDA

Marta, Lazarjeva sestra

  7.30: za + Marijo Rožmarin

19.00: za + Marijo Bedrač

30. julij

2020

ČETRTEK

Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj

  7.30: za + Marijo Rožmarin

19.00: za + Ano Pintarič in + iz družine Rihtar

19.00: za + Justiko Unger

31. julij

2020

PETEK

Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov

  7.30: za + Janeza Poljanca

19.00: za + Vladimirja Rozmana

1. avgust

2020

SOBOTA

Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj

  7.30: za + Franca Vajda

19.00: za + Marijo in Franca Macun

19.00: za + Franca Kelenca

2. avgust

2020

 

NEDELJA

18. nedelja med letom

Marija Angelska

 

  7.00: za + Alojza, Marijo, Franca, Jožefa, Matjažeka in

                   Tamaro Slatič

Sv. Rok 8.00: za + + Matičeve

  9.00: za + Alojza Trkova

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 26. julija do 2. avgusta

 

Danes je Anina nedelja. Pri Sveti Ani imamo ob 8. uri sv. mašo. Poje naš župnijski pevski zbor.

Danes je Krištofova nedelja. Pri izhodu iz cerkve je košarica, kjer lahko oddate svoj dar za nova misijonska vozila. Vzemite si tudi nalepke… Kdor želi imeti blagoslovljeno vozilo naj se po maši oglasi v zakristiji.

V nedeljo, 2. avgusta je praznik Marije Angelske ali Porciunkola. Ta dan lahko dobimo odpustek, če pridemo k sv. maši, opravimo sv. spoved in prejmemo obhajilo ter molimo po namenu papeža Vero in Oče naš. Lepo vabljeni!

Prihodnja nedelja je Ožbaltova in žegnanje pri sv. Ožbaltu. Slovesna sveta maša je ob 10.00 uri. Vabljeni, kdor more, da se udeleži slovesnosti.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za mesec avgust.

NOVO NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova).

NAŠI RAJNI: Peter Ljubec iz Mariborske ceste

OKLIC: Matjaž Petek in Dušanka Milošič

 

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )